Studia Physiologica Alapítvány

A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az...
Tovább olvasom
Bezár
Kiadványaink

Hámori József

Az idegrendszer szerveződése és plaszticitása

Hámori József, Széchenyi-díjas neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2002 és 2008 között alelnöke. Az idegrendszer szerkezetének vizsgálatát a Szentágothai János vezette pécsi Anatómiai Intézetben kezdte, majd folytatta a...

Tovább olvasom
Kiadványaink

Papp Zoltán

Miokardiális szarkomerdinamika élettani és kóros körülmények között

Papp Zoltán 1965-ben született Vásárosnaményban. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1989-ben szerzett orvosi diplomát. Egyetemi oktató-kutató munkáját kezdetben a Debreceni Egyetem Élettani Intézetében, majd 2000-től a Kardiológiai Intézet...

Tovább olvasom
Kiadványaink

Sáfrány Géza

Agydaganatok kezelése génterápiával

Dr. Sáfrány Géza 1955-ben született. Általános orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kapta 1979-ben, summa cum laude fokozattal. 1986-ban Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi szakvizsgát tett. Az orvostudomány kandidátusa címet...

Tovább olvasom
Kiadványaink

Vida Gábor

Honnan hová Homo? Az Antropocén korszak gondjai

Vida Gábor az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 1957-ben szerzett diplomát biológia-kémia tanárszakon. Két évvel később Soó Rezsőnél doktorált az erdélyi bükkösökről írt tanulmányával. Tudományos fejlődésére nagy hatással volt...

Tovább olvasom
Kiadványaink

Rosivall László

A juxtaglomeruláris apparátus, a vese agyának felépítése és működése

Dr. Rosivall László Budapesten született 1949-ben. 1973-ban szerzett orvosi diplomát (summa cum laude) a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1980-ban kandidátusi, 1987-ben pedig a tudományok doktora (akadémiai doktori) címet szerzett. 1994/95-ben a...

Tovább olvasom
Kiadványaink

Tyihák Ernő

A formaldehid előfordulása és szerepe az élővilágban

Tyihák Ernő 1933-ban született Tiszaföldváron, s az itteni kitűnően felszerelt Evangélikus Elemi Iskolába járt: maradandó élményt jelentett számára a sok kiváló térkép, ami később a “térkép-kromatográfiához” jó előtanulmánynak...

Tovább olvasom
Semmelweis kiadó