Helyzetbe hozzuk a klinikákat

2015.  október  08.
Terveiről nyilatkozott Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ elnöke.

 

December végéig minden klinikának ki kell dolgoznia egy stabilizációs és fejlesztési programot a Klinikai Központ (KK) segítségével. A Központ újonnan létrejövő hétfős elnöksége ennek érdekében  minden klinikát végiglátogat – nyilatkozta Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója. A szenátus 2015. szeptember 24-i ülésén fogadta el a Semmelweis Egyetem újjászervezett Klinikai Központjának működési rendjét, mely lehetővé teszi, hogy – az eddigi gyakorlattól eltérően – a klinikai rektorhelyettes legyen az operatív irányítója a betegellátás szervezésének.

Dr. Merkely Béla számára a legfontosabb kulcsszavak a progresszivitás és az akut ellátás. Az egyetemen minden szakterületen legyen elérhető a legmagasabb szintű ellátás – ez az egyik kiemelt feladat a Klinikai Központ új elnöke szerint. „A cél az, hogy a klinikák nagy volumenű akut ellátást végző, stabil, robosztus, minden progresszivitási szinten dolgozó, de a legmagasabb szinten mindent tudó és megfelelő humánerőforrással rendelkező intézmények legyenek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a Klinika Központ feladata meglátása szerint az, hogy helyzetbe hozza a klinikákat.

Az új elnök úgy véli, hogy egy klinikán belül a poliklinikai szemlélet helyett inkább a specializáció felé kell menniük az intézményeknek. Természetesen az oktatási tevékenység miatt is fontos, hogy a szakmák teljes köre képviselve legyen az egyetemen, ugyanakkor minden klinikának legyen olyan betegellátási területe, amit nemcsak regionális, hanem országos szinten is a legmagasabb színvonalon lát el – hangsúlyozta. Ezek mellett a klinikai portfóliók kialakításakor figyelembe kell venni például azt is, hogy a Semmelweis Egyetemnek elemi érdeke a teljesítményvolumen-korláttól (tvk) mentes ellátások teljes spektrumát nyújtani. Ezek közé tartozik egyebek mellett az infarktus- és a stroke ellátás, bizonyos hematológiai kórképek kezelése, az akut gasztroenterológiai és a politraumatizált betegek ellátása.

Dr. Merkely Béla elmondta: új testületként jön létre a Klinikai Központ elnöksége, melynek tagjait az elnök nevezi ki, a rektorral egyetértésben . A héttagú testületnek hivatalból tagja az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatója, valamint az egyetemi főgyógyszerész. Az elnök által delegált öt további tagból négy klinikaigazgató: Dr. Ács Nándor (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), Dr. Nyirády Péter (Urológiai Klinika), Dr. Szabó Attila (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) és Dr. Tamás László (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), míg Dr. Sinkó Eszter az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánhelyettese. Ez a csapat segíti heti rendszerességgel a rektor, az általános rektorhelyettes és a Klinikai Központ elnökének munkáját. Emellett továbbra is működik majd a Klinikai Központ Tanácsadó Testülete (KKTT), ahol az elnökség szélesebb körben bemutatja a dékánoknak és a kancellári oldalnak javaslatait. A kibővített KKTT-ben valamennyi decentralizált gazdálkodással rendelkező, betegellátással foglalkozó intézet igazgatója, illetve vezetője képviselteti magát. A Klinikai Központ vezetésében a rektori és kancellári oldal közösen vesz részt, főigazgatója Dr. Valent Sándor lesz.

Az operatív testületként működő elnökség a minden klinikát végiglátogat, áttekinti a portfóliójukat, a kiadásokat, bevételeket, a szükséges strukturális átalakításokat. Fontos, hogy az év végéig minden klinika stabilizációs és fejlesztési programja elkészüljön, és lássuk, miként tudjuk a Semmelweis Egyetem betegellátását költséghatékonyan, az ellátási igényeknek megfelelően, a lehető legmagasabb progresszivitási szinten működtetni – hangsúlyozta Dr. Merkely Béla. Az elnök úgy vélte, az ésszerűség határán belül szükség lehet profiltisztításra, racionalizálásra, de számára a struktúraváltás fejlesztést jelent – egy ellátástípus megszűnhet például valahol a párhuzamosságok és a szétaprózottság megszüntetése érdekében, míg egy másik profil erősödhet. Meggyőződésem, hogy végeredményben minden klinika és a Semmelweis Egyetem kapacitása is növekedni fog – jelentette ki.

Mindez azért is elengedhetetlen, mert a megfelelő betegellátási intézményhálózat az oktatás minőségének a záloga – mutatott rá. Az orvosképzésben egyre hangsúlyosabbá válik a gyakorlat, melyhez a klinikák biztosítják a terepet, tehát emiatt is szükséges a kapacitás növelése.

A Klinikai Központ elnöke szerint el kell érni azt is, hogy a Semmelweis Egyetemen összességében minden ellátás elérhető legyen. A traumatológia és a sürgősség a Korányi projektnek köszönhetően hamarosan megjelenhet. Az onkológia területén egy centralizált, hatékony és szakmailag is tekintélyes szervezeti egység létrehozását javasolja, melynek a bázisát az egységes belgyógyászati onkológia adhatná.

Dr. Merkely Béla úgy látja, a klinikum területén nincsenek olyan jelentős költségek, melyeken még tovább lehetne spórolni. Alapvetően a struktúra formálásával lehet racionalizálni a kiadásokat, illetve fontos tudatosítani, hogy minden lehetséges bevételnek utána kell menni. Így például minden szakterületen rendelkezni kellene a legösszetettebb esetek után járó ún. csillagos HBCS-vel.

Dr. Merkely Béla csapatmunkában képzeli el a Klinikai Központ vezetését. Kitért arra, hogy Klinikai Központ vezetőként az egész klinikum érdekét egységben kívánja képviselni. Irányában a rektori pályázatának betegellátási részében leírt koncepciót szeretné követni, ugyanakkor – mint megjegyezte – minden program akkor jó, ha rugalmasan tud alkalmazkodni az aktuális helyzethez.

 

forrás: semmelweis.hu