Dr. Zima Endre - egyetemi docens Kardiológia

Dr. Zima Endre

egyetemi docens

Email: zima.endre@kardio.sote.hu Rövid önéletrajz
1974-ben születtem Budapesten. 1999-ben szereztem általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Egyetemi éveim alatt TDK I. és II., valamint Országos TDK III. helyezést értem el, továbbá két Rektori pályázatommal I. díjat nyertem el.
2001-ben Kúnos István-díjban részesültem A szív autoregulációs önvédelmi mechanizmusai témában végzett tudományos kutatásért, 2006-ban a Magyar Kardiológusok Társasága Lozsádi Norbert-díjában tudományos tevékenységért.
2006-ban szereztem PhD fokozatot, majd 2007-ben aneszteziológia-intenzív terápia szakvizsgát tettem ill. a Magyar Kardiológusok Társasága Aritmológus Licenszvizsgáját teljesítettem „Device therapy (pacemaker/ICD/CRT)” témában (2007).
További posztgraduális tanulmányaim: International Course on Implantable Cardioverter Defibrillators (Berlin, 2001), How To Approach Complex Arrhythmias? (Antwerpen, 2001), European Resuscitation Council Advanced Life Support Provider Course (Budapest, 2003), 25th Workshop on Cardiac Resynchronisation Therapy (Amsterdam, 2007), International Training in Electrophysiology/Arrhythmology, (Nancy, 2007), Heart Rhythm Management - EHRA fellowship (2008-2009).
Megjelent publikációim (41 cikk, ebből 15 magyar) kumulatív impakt faktora: 46,609. Előadásaim száma 35. 2001-től társkutatóként részt veszek pályázatokon (4 OTKA, 2 ETT, 1 FKFP).
Tagja vagyok a Magyar Kardiológusok Társaságának (MKT), a MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának (választott titkár 2004-2006, 2007-2009 ciklusokban), a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaságnak, a European Heart Rhythm Association-nek, a MKT Tanácsadó Testületének (választott tag 2007-től). 2001 óta aktív szervezőbizottsági tagja az évente megrendezett Aritmia és Pacemaker Kongresszusnak.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem (SE) Kardiológiai Központjában dolgozom egyetemi tanársegédként, aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvosként, 2008. júniusától osztályvezető helyettesként. Ugyanitt részt veszek a graduális kardiológiai oktatásban magyar és angol nyelven. Társelőadóként évente oktatok a SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika akkreditált intenzív szakápoló képzésében. 2008-tól megszerveztem intézetünkben a SE KK aneszteziológiai és intenzív terápiás tevékenység feltételrendszerét, ill. az intézeti kötelező reszuszcitációs kurzust.