Dr. Vágó Hajnalka - egyetemi docens Kardiológia

Dr. Vágó Hajnalka

egyetemi docens

Telefon: +36-20-825-8058 +36-20-825-8058 Email: vago.hajnalka@kardio.sote.hu Rövid önéletrajz
Dr. Vágó Hajnalka egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán 1999-ben fejezte be summa cum laude minősítéssel. PhD disszertációját 2006-ban védte meg, melynek címe: Szívritmuszavarok mechanizmusainak és nem-gyógyszeres terápiájának vizsgálata. 2011 májusában kardiológus szakvizsgát tett. 2014-től a Klinika Szív MR Munkacsoportjának szakmai vezetője (cardio MR laborvezetésre jogosító Európai Kardiológus Társaság EACVI III. szintű CMR licenszvizsga 2015).
Érdeklődési területe a noninvazív kardiológiai képalkotás, sportolás hatására létrejövő kardiális változások vizsgálata. Négy könyvfejezet, 18 nemzetközi, 15 hazai közlemény szerzője. Közleményeinek kumulatív impakt faktora: 84,435. Férje Dr. Fazakas Zsolt, négy gyermekük van.