Szívsebészet

Dr. Tóth Roland

rezidens

Rövid önéletrajz
1982-ben születtem Sopronban, gimnáziumi tanulmányaimat szülővárosomban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Lyceumban végeztem, ezekben az években segédápolóként dolgoztam a Soproni Kórházban. Orvosi diplomámat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem. Egyetemi éveim alatt tudományos diákköri munkát végeztem a Szívgyógyászati Klinika Szívsebészetén, ahol a szívműtétek neurokognitív funkciókra és életminőségre kifejtett hatását vizsgáltam (témavezetők: Prof. Papp Lajos, Dr. Ajtay Zénó, Dr. Tiringer István). Egyetemi éveim második felétől kiemelten érdekelni kezdett a csecsemő- és gyermekszívsebészet, így távmunkában a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszívsebészetén is kutattam, fő témám a szívműtéthez köthető akut veseelégtelenség súlyosságának megítélése volt szívműtéten átesett gyermekeknél (témavezető: Dr. Székely Andrea). Szívsebészeti és sebészeti kutatási gyakorlaton vettem részt 2004-ben az Allgemeines Krankenhaus-ban Bécsben, illetve 2008-ban a Johns Hopkins University-n Baltimore-ban. 2009-ben elnyertem egy bajor állami ösztöndíjat (BAYHOST: Stipendium für Studierende und Wissenschaftler aus dem östlichen Europa), így két évig kutathattam az endokannabinoidok szívműtét, ill. stresszhelyzetben kifejtett hatását a müncheni Ludwig-Maximilians Universität Großhaderni Klinikáján (témavezető: Prof. Gustav Schelling). 2010-ben orvosi approbációt szereztem Bajorországban. Mindeközben felvételt nyertem a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájába, ahol 2016-ban Ph.D. címet szereztem „A gyermekszívsebészeti műtétet követő vesekárosodás vizsgálata és kategorizálási rendszerei” című munkámmal (Programvezető: Prof. Merkely Béla, témavezető: Dr. Székely Andrea). Számos nemzetközi és hazai konferencián adtam elő és mutattam be poszter prezentációt, továbbá egy külföldi könyvfejezet mellett több első- és társszerzős tudományos közleményem jelent meg nemzetközi és magyar lapokban, impakt faktoraim száma 18,97. Három tudományos diákköri díj mellett második helyezést értem el a Medicalis - International Congress for Medical Students and Young Doctors nevű nemzetközi konferencián Kolozsvárott és a Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusának Ifjúsági szekciójában, továbbá elnyertem a Mac’s Medical Group „Szívsebészeti témában Magyarországon megjelent legjobb külföldi közlemény” díját. Ami a klinikai orvosi munkámat illeti 2012-től a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészetén dolgoztam klinikai orvosként, majd rezidensként, 2016 óta pedig Klinikánk Szívsebészeti Osztályán dolgozom, jelenleg szakorvosjelöltként. Éveken át részt vettem kardiológiai és angiológiai szakasszisztensek képzésében anatómia és élettan tantárgyakból, jelenleg a graduális oktatásban tartok órákat orvosi egyetemistáknak szívsebészet tárgyból magyar és német nyelven. Társasági tagságaim: Magyar Szívsebészeti Társaság, Magyar Transzplantációs Társaság, Magyar Kardiológusok Társasága, European Association For Cardio-Thoracic Surgery és European Society of Cardiology.