Dr. Széplaki Gábor - adjunktus Kardiológia

Dr. Széplaki Gábor

adjunktus

Telefon: +36-20-825-0696 +36-20-825-0696 Email: szeplaki.gabor@kardio.sote.hu

Dr. Széplaki Gábor 1981-ben született Budapesten, középiskolai tanulmányait a Móricz Zsigmond Gimnáziumban végezte. 2005-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd 2013-ban orvos-közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2012 óta kardiológus szakorvos.

Ph.D. munkáját Prof. Füst György témavezetésével végezte a Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostani Doktori Iskolájában, disszertációját 2008-ban védte meg ’A komplementrendszer jelentőségének vizsgálata az atheroscleroticus eredetű érbetegségek patogenezisében’ címmel. A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákkörös Hallgatója egyetemi kitűntetés birtokosa, 2005-ben első díjat kapott a "Veritas et Virtus" Alapítvány pályázatán, majd második helyezést ért el a 2006. évi Doktorandusz Publikációs Pályázatán és 2007-ben elnyerte a Richter Gedeon Ph.D. pályadíjat. Több mint 40 teljes közlemény és 180 konferencia absztrakt szerzője, kumulatív impakt faktora meghaladja a 115-öt.

2009-ben Junior Príma Díjban részesült, Magyar Tudomány Kategóriában.

Magyarország képviselője az International Society of Cardivascular Pharmacotherapy-ban (ISCP), Fellow tagja a European Society of Cardiology-nak (FESC), tagja a European Heart Rhythm Association-nak (EHRA), a Magyar Atherosclerosis Társaságnak (MAT), a European Academy of Allergology and Clinical Immunology-nak, a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaságnak (MAKIT) és a Magyar Immunológiai Társaságnak (MIT). 2010 óta a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Tagja, 2013 óta a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) Tanácsadó Testületi Tagja és az Aritmia és Pacemaker Munkacsoport vezetőségi tagja. 7 nemzetközi és 5 hazai konferencia helyi szervezőbizottságának tagja, számos nemzetközi tudományos folyóiratban bíráló. 2008-2010 között a Semmelweis Híd Projekt (TÁMOP-4.2.2-08/1/KMR-2008-0004) társkutatója és koordinátora.

2006 októberétől kardiológus rezidens, 2008 decemberétől a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának klinikai orvosa, majd a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán előbb tanársegéd, majd 2013 óta adjunktus. Az Elektrofiziológiai Munkacsoport tagja; fő érdeklődési területe a szív ritmuszavarainak invazív kezelése, különös tekintettel a katéterablációs terápiára. 2008 óta részt vesz a Semmelweis Egyetem graduális és posztgraduális oktatásában magyar és angol nyelven. 2009 óta a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának titkára. 2010 óta a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának akkreditált oktatója, több alkalommal vett részt előadóként Ph.D kurzusokon. 2011-ben a ’Gyulladásos mechanizmusok szerepe kardiovaszkuláris megbetegedésekben’ címmel önálló kurzust vezetett. 2012 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa.