Dr. Szabó Zoltán - professzor emeritus

Dr. Szabó Zoltán

professzor emeritus1929-ben születtem Pécsett. Ugyanitt érettségiztem 1948-ban a (Piusban) a Jezsuitáknál.
1948-ban nyertem felvételt a pécsi Orvostudományi Egyetemre.
1954-ben avattak orvossá.

Medikus éveim alatt a Kórbonctani Intézetben dolgoztam demonstrátorként Entz majd Romhányi professzorok alatt.
1954-ben a Kudász professzor vezette pécsi II. sz. Sebészeti Klinikára kerültem majd professzorom Budapestre történt felhelyezését követően 1957-től a budapesti Egyetem akkori, IV. sz. Sebészeti Klinikájára (a Városmajorba) nyertem tanársegédi kinevezést.
1957-ben szereztem általános sebészeti szakképesítést.
1955 óta foglalkoztam szívsebészettel.

Nemcsak részese és tanúja voltam egy új szakma a szívsebészet születésének, hanem részt vettem annak hazai bevezetésében és tovább fejlesztésében. Klinikai ténykedésem során aktívan közreműködtem a hazai nyitott szívműtétek (1959-1960) megindításában, a biológiai billentyűk, aorta dissectiók és mellkasi aneurizmák műtéteinek bevezetésében, a cardioplégia korszerűsítésében.

1967-ben magyar implantálható pacemakert készítettem, amit emberbe be is ültettem. 1969-ben „Adatok a pacemaker terápia egyes kérdéseihez”c. értekezésemmel  Ph.D. fokozatot szereztem.
1992-ben megfelelő szakmai előkészítés után elvégeztem Magyarországon az első szívátültetést.
1978-ban neveztek ki egyetemi tanárrá.1979-1985 között a Semmelweis Egyetem általános orvoskari dékánja majd három évig általános rektor helyettese voltam.
171 közleményem jelent meg, három könyvet írtam és szerkesztettem, hat könyvnek társszerzője voltam.
Számos helyen voltam külföldön, tanulmányúton és kongresszuson.

Több kitüntetésben részesültem, többek között:
Magyar Köztársaság Érdemrend a Csillaggal, Széchényi díj, Batthyány-Strattmann és Semmelweis díjak stb.

1992. július1-től nyugállományba vonultam és a Biotronik Hungária Kft. igazgatója lettem 2004. január 1- ig.

1995 óta a Semmelweis Egyetem emeritus professzora vagyok.
2007. óta, mint emeritus professzor a Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinikán dolgozom