Kardiológia

Dr. Sydó Nóra

rezidens

Rövid önéletrajz
1988-ban születtem Veszprémben. Középiskolai tanulmányaimat a Lovassy László Gimnáziumban végeztem Veszprémben. A SE Általános Orvostudományi Karán folytatott egyetemi tanulmányaimat 2013-ban fejeztem be summa cum laude minősítéssel. 2009 és 2013 között az Anatómiai Szövet-és Fejlődéstani intézet kinevezett díjas demonstrátora voltam. 
2010-től végeztem tudományos diákköri munkát a SE Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinikán Dr. Kiss Orsolya és Prof. Dr. Merkely Béla témavezetésével. 
Fő érdeklődési területem a sportkardiológia, kutatási témám az elektrokardiográfia szerepe a sportolók kardiológiai szűrésében. Az eredményekből három I. díjas TDK-előadás, egy I. és egy II. díjas rektori pályamunka, illetve számos szakmai konferenciákon elhangzott előadás született. Egyetemi tanulmányaim során elnyertem a Köztársasági Ösztöndíjat és a Nemzeti Kiválóság Program – Eötvös Lóránd Ösztöndíját. 
2013 és 2016 között nappali ösztöndíjas Ph.D hallgatóként folytattam tanulmányaimat a Városmajor Szív-és Érgyógyászati Klinikán. 2014-től a világhírű Mayo Klinikán (Rochester MN, USA) tudományos kutatómunkatársként részt veszek a Sportkardiológiai részleg terhelésélettani kutatásaiban Prof. Thomas Allison témavezetésével. 2016-ban elnyertem a Nemzeti Kiválóság Program Doktorjelölti Ösztöndíját. 2017-től rezidensként dolgozom a Városmajor Szív-és Érgyógyászati Klinikán; valamint a Sportkardiológiai munkacsoport tagjaként folytatom korábbi kutató munkámat a sportkardiológiai területén, kiterjesztve a terhelésélettani vizsgálatokra. Számos világhírű élsportolót vizsgálunk, segítjük sportolóinkat a versenyekre való felkészülésben és az edzésprogram optimalizálásában.