Dr. Sótonyi Péter - Érsebészeti Tanszék vezető, profilvezető-helyettes érsebész, egyetemi tanár Érsebészet

Dr. Sótonyi Péter

Érsebészeti Tanszék vezető, profilvezető-helyettes érsebész, egyetemi tanárSzemélyi adatok:

Név: Dr. Sótonyi Péter

Családi állapota: házas

Gyermekei: Botond, Boróka, Lotti

Születés hely, időpont: Budapest, 1971.január 13.

 

Munkahelyi cím: 1112 Budapest, Városmajor u. 68.

Tel.: +36-1-4586734

E-mail: sotonyi.peter@varosmajor.sote.hu

 

Tanulmányok:

1985-1989: Petőfi Sándor Gimnázium, Budapest (érettségi bizonyítvány: jeles)

1989-1996: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest – általános orvos (minősítés: summa cum laude, 249/1996)

1996-2002: Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Budapest, levelező hallgató

2004: Ph.D. fokozat, téma: A Tinuvin 770 kardiovaszkuláris hatásainak állatkísérletes vizsgálata, témavezető: Prof. Dr. Kádár Anna (minősítés: summa cum laude, 741/2004)

2014: Habilitáció– Semmelweis Egyetem (06/2014)

 

Ösztöndíjak:

1993-1995: Magyar Köztársasági Ösztöndíj

1993: HUMSIRC cseregyakorlat, Can Ruti University Hospital, Barcelona-Badalona, Spanyolország, általános sebészet, 1 hónap

1994: HUMSIRC cseregyakorlat, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, általános sebészet, 1 hónap

1995: TEMPUS-ERASMUS ösztöndíj, Catholic University of Leuven, Belgium, általános, mellkas és szívsebészet, 3 hónap

1997-1998: DAAD ösztöndíj, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, Department of Transplantation and Surgery, 10 hónap, témavezető: Prof. Dr. Björn Nashan 2

1998: SFB Forshungs Project, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, Department of Transplantation and Surgery, 5 hónap, témavezető: Prof. Dr. Björn Nashan

2012-2015: Bólyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia (3 év)

 

Munkahelyek:

1994-1996: Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, díjas demonstrátor

1996-2004: Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika klinikai gyakornok, egyetemi tanársegéd (2003)

2004-től: Semmelweis Egyetem, Ér- és Szívsebészeti Klinika egyetemi adjunktus (2007), Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék egyetemi docens (2013)

 

Szakképesítések, továbbképzések:

2001: Általános sebészet (minősítés: kiválóan megfelelt, 1339/2001)

2004: Érsebészet (minősítés: kiválóan megfelelt, 45/2004)

2010: Egészségbiztosítás (minősítés: kiválóan megfelelt, 194/2010)

2008: igazságügyi szakértő – sebészet (szakértői nyilvántartási szám: 008510)

2012: Good Clinical Practice licence (GCP)

2015: Bővített fokozatú sugárvédelmi ismeretek (OTH 4861-2/BT/2015)

 

Szakmai tanfolyamok:

2013: EVAR Anaconda Workshop, Glasgow

2013: Introduction to Vascular Ultrasound Course, ESVS, Budapest 2013 EVAR Course, ESVS, Budapest

2014: EVAR Building Skills Workshop, Medical Mastery Series, Athén 3

 

Társasági tagságok:

1997-től: Magyar Sebész Társaság

1997-től: Magyar Transzplantációs Társaság – alapító tag

2005-től: Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság – 2015-től vezetőségi tag

2008-tól: Magyar Thrombosis és Hemostasis Társaság

2009-től: Magyar Farmakológiai Társaság

2013-tól: Magyar Orvostörténelmi Társaság

2006-2008: European Society for Cardiovascular Surgery, Junior Committe, board member

2009-től: European Society for Vascular Surgery

2011-től: Society for Vascular Surgery

 

Munkakör, beosztás:

2007-2009: Semmelweis Egyetem, Ér és Szívsebészeti Klinika, ambulancia vezető

2009-től: Semmelweis Egyetem, Városmajori Klinikai Tömb, Központi Műtő, vezető

2012-től: Városmajori Szív –és Érgyógyászati Klinika, igazgatóhelyettes

2016. július 1-től: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Érsebészeti Tanszék, vezető

 

Díjak:

1989: Pro Schola Díj, 1989, Petőfi Sándor Gimnázium, Budapest

2004: I. díj, Fiatal Sebészek Angol Nyelvű Kazuisztikai Fóruma, Győr

2005: dr. Adorján Ferenc-díj és emlékérem, dr. Adorján Ferenc Alapítvány, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest

2008: Poster Prize, International Meeting on Aortic Aneurysms, Liege, 19-20 September 2008.

2008: Excellent Pioneering Work Medal, Nagai Medical Science Laboratory, Japan, Tokyo.

2014: Semmelweis Egyetem – Kiváló Oktató 2014

2015: Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács, Semmelweis Egyetem, Kiváló Mentor  

 

Nyelvismeret:

Angol - középfok C (Á 020529)

Német – szakmai, C – egyetemi záróvizsga

 

Egyetemi közéleti tevékenység:

2005-től: Semmelweis Egyetem, Érsebészeti Grémium, tag, titkár (2014-2015)

2007-től: Külső Klinikai Kutatások Bizottság, Semmelweis Egyetem – bizottsági tag

2010-től: Semmelweis Egyetem, Tudományos Diákköri Tanács – tanácstag

2013-tól: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kurrikulum és Programakkreditációs Bizottság - bizottsági tag

 

Szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás:

OTKA – külső bíráló

Családorvosok Lapja – szerkesztőbizottsági tag

Interventional Medicine & Applied Science – külső bíráló

Medical Chemistry – külső bíráló

 

Oktatási tevékenység:

 

Graduális oktatás:

Semmelweis Egyetem - sebészet, érsebészet gyakorlati oktatás

(magyar, angol, német), tantermi előadások (magyar, angol), kollokvium, záróvizsga

Budapesti Műszaki Egyetem - Egészségügyimérnök-képzés

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Bionika, képzés

Szakdolgozatok (13, SE: 9, BME: 1 Bsc, 2, PPKE: 1 BSc, 2 MSc)

Tudományos diákkör (20 hallgató, Előadások: Egyetemi TDK díjak: 15, OTDK delegált 5, OTDK díj: 2, Genersich Alapítvány Díjazott: 3, BME Innovációs Díj:1)

 

Posztgraduális oktatás:

PhD témavezetés (6 hallgató, 2 végzett és 2 fokozatszerzés előtt)

Sebészet, érsebészet szakorvos képzés

Érsebészet szakorvos továbbképzés

 

Kutatási területek:

A Nociceptin/Orphanin FQ kardiovaszkuláris megbetegedésekben és a stressz válaszban betöltött szerepének klinikai vizsgálata.

A mechanikai stressz thrombus képződés folyamatában betöltött szerepének vizsgálata humán mintákon

Az aorta aneurizmák radiológiai vizsgálata és geometriai modellezése

 

Speciális klinikai területek:

Aorta kórfolyamatok diagnosztikája és kezelése

Ilio-cavalis kórképek korszerű ellátása 

Hibrid műtéti technikák az érsebészetben