Kardiológia

Dr. Radovits Tamás

adjunktus

Telefon: +36-20-825-8895 +36-20-825-8895 Rövid önéletrajz
Dr. Radovits Tamás Veszprémben született 1980-ban. A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban tett kitűnő érettségi vizsgát követően, 1998-ban nyert felvételt a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 2004-ben “summa cum laude” minősítéssel szerzett általános orvosi diplomát. Egyetemi hallgatóként Köztársasági Ösztöndíjban részesült, a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján és Rektori Pályázatán első helyezést ért el.
Állami PhD ösztöndíjasként a Semmelweis Egyetem és a heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetem közti nemzetközi együttműködésben végzett experimentális kutatómunkát Prof. Dr. Szabó Gábor témavezetésével. 2008-ban “summa cum laude” eredménnyel védte meg „Új antioxidáns terápiás stratégiák az időskori kardiovaszkuláris diszfunkció kezelésében” című PhD értekezését.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának belgyógyász szakorvosa, egyetemi adjunktusa, aktív kutatómunkájának fő területe a nitro-oxidatív stressz és a nitrogén-monoxid-jelátvitel szerepe szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában és kezelésében.
Számos tudományos kitüntetés birtokosa, a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíjasa, több hazai és nemzetközi tudományos társaság aktív tagja, titkári funkciót tölt be a Magyar Kardiológusok Társasága Experimentális Munkacsoportjában. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola oktatója és témavezetője. Számos nemzetközi szakfolyóirat felkért bírálója, a Cardiologia Hungarica témaszerkesztője. 48 nemzetközi és 11 magyar nyelvű tudományos közlemény, valamint 144 idézhető előadáskivonat szerzője. Közleményeinek összesített impakt faktora 147.