Kardiológia

Dr. Németh Balázs Tamás

PhD-hallgató1988-ban születtem Budapesten. Gimnáziumi tanulmányaimat a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium természettudományi tagozatán végeztem. Általános orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetemen szereztem 2013-ban, summa cum laude minősítéssel.

2009 őszétől tudományos diákköri kutatómunkát folytattam Dr. Radovits Tamás témavezetésével a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérleti Kutató Laboratóriumában. Kis- és nagyállat-modelleken vizsgáltunk számos klinikailag releváns kérdést, egyebek mellett a posztoperatív vérzéscsillapítás, a szívtranszplantáció, a sportszív, a szívelégtelenség, és a cukorbetegség kardiovaszkuláris szövődményeinek témaköreiben. Kutatási eredményeinkből számos hazai és nemzetközi előadás, poszter prezentáció mellett az egyetemi TDK Konferenciákon 4 db I. díj, az Országos TDK Konferencián egy I. és egy II. díj, I. és II. díjas Rektori Pályamunkák, egy hazai és egy nemzetközi publikáció (IF: 3,629) született.

Szigorlóévben Köztársasági Ösztöndíjas voltam.
Egyetemi tanulmányaim alatt elért tudományos eredményeim elismeréseképpen 2013-ban Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesültem.

2013 szeptemberétől PhD-hallgatóként folytatom tanulmányaimat a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérleti Kutató Laboratóriumában Dr. Radovits Tamás témavezetésével.

Érdeklődési köröm a nitro-oxidatív stressz, a NO-cGMP jelátvitel befolyásolásának farmakológiai lehetőségei különböző kardiovaszkuláris kórállapotokban.