Dr. Nemes Attila - professzor emeritus Érsebészet

Dr. Nemes Attila

professzor emeritus1938-ban születtem, a József Attila Gimnáziumban érettségiztem, majd 1963-ban kitüntetéssel szereztem diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetemen.

Azóta munkahelyem az Érsebészeti Tanszék. A ranglétra valamennyi fokát végigjárva 1992-2003. között tanszékvezető egyetemi tanár voltam, jelenleg professor emeritus. 1968-ban sebészetből, 1970-ben tüdősebészetből és 1980-ban érsebészetből szereztem szakvizsgát. 1972-ben kandidátusi, 1988-ban doktori minősítést szereztem.

1976-77-ben Skandináviában voltam tanulmányúton. 1970-ben alapfokú orosz nyelvvizsgát, majd középfokú angol nyelvvizsgát tettem.

319 közleményem jelent meg, köztük 13 könyv és 36 könyvrészlet. 7 könyvet szerkesztettem, 7-nek az ábráit is én készítettem. IF 22.479, citációs index 497.

1982-1992. között az Angiológiai Szakmai Kollégium titkára, valamint az Országos Érsebészeti Intézet Metodikai Osztályának vezetője voltam.
1992-től megszűnéséig elnöke voltam az Angiológiai Szakmai Kollégiumnak.
1999-2003. között a Sebész Szakmai Kollégium Érsebészeti Szakcsoportjának tagja és a Kardiológiai Szakmai Kollégium állandó meghívott résztvevője voltam 2000-ig.
A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke voltam 1997-2001 között, jelenleg vezetőségi tag.
A Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagja voltam 1995-2005 között.

Számos hazai és nemzetközi társaság tagja vagyok. Több nemzetközi és hazai kongresszust rendeztem.

1991-1995. között a SOTE általános rektorhelyettese voltam.
2000-től az ÁOK Kari Állandó Klinikai Bizottságának elnöke, a Kurrikulum Bizottság, valamint a Szak- és Továbbképző Bizottság tagja voltam, ez utóbbi 2006-2010. között is.
1998-tól a MOTESZ preelektív elnöke, 2000-től elnöke voltam 2002-ig. Azóta jelenleg is a Tanácsadó Testületnek vagyok tagja.
1996-2005. között budapesti szív- és érsebészeti szakfelügyelő főorvos voltam.
1970 óta oktatok medikusokat, 1992-2003. között tartottam az medikus előadásokat magyar és angol nyelven.
1980. óta folyamatosan részt veszek a posztgraduális képzésben, 17 éve szakvizsgáztatok.
2002-2008. között az Érsebészeti Szakmai Grémium elnöke voltam.
1994-2012. között a BMGE szervezésében indult Egészségügyi Mérnökképzés kurzus vezetője voltam, amely tantárgyból államvizsgáztattam is. Jelenleg a tantárgy előadója és vizsgáztatója vagyok.
2002-től 3 PhD téma vezetője vagyok.
Éveken keresztül részt vettem az UEMS munkájában.

1997-ben a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Soltész Lajos Emlékéremmel díjazott. 1997-1999., valamint 2000-2002. között „Az artériás és vénás homograftok használata az érsebészetben” című ETT kutatási témán dolgoztam.

Létrehoztam az ország első homograft-bankját, azóta ez az OEP által finanszírozásra kerül.
2001. óta a klinikán bevezettem a stent-graft beültetéseket.
2001. tavaszán kezdtük meg saját erőből a klinika területén a Cardiovascularis Centrum terveztetését és építését. Az épület 2002. novemberében átadásra került.

1997-2001. között a Magyar Akkreditációs Bizottság, majd 2001-2008. között a Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja voltam, ugyanezen időponttól MOTESZ elnökként a Parlament Egészségügyi- és Szociális Bizottságát is látogattam.
2003-tól jelenleg is a MOTESZ elnökségének tagja vagyok. 2001-2004. között az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács, illetve az emellett működő Szakmapolitikai és Minőségbiztosítási Bizottságnak voltam a tagja.

1996-ban Kitasato Emlékéremmel, 2000-ben Balassa János Emlékéremmel, 2001-ben Semmelweis Emlékéremmel tüntettek ki.
2003. óta igazságügyi orvosszakértő vagyok.
1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, majd 2003. július 1-én Batthyány-Strattman László Díjat kaptam.
2005-2006. között a Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinikájának teljes jogkörű rektori megbízottja voltam.
2005. májusában az Orvosi Hetilap dolgozatomat Markusovszky Lajos Díjjal jutalmazta.
2005. júliusában a BMGE eredményeimért „Műegyetem 1782 Emlékérem” kitüntetésben részesített.
2005. októberében a XII. kerületi Önkormányzat elsőként a „Kerület Díszpolgára” címet adományozta számomra.
2006-2009. között a MTA Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai II. Tudományos Bizottság tagja voltam.
2006-2007. között a BOK elnöke, 2007-2010. között alelnöke voltam.
2010. decemberében a MOK Hippokratész Emlékéremmel díjazott.