Dr. Nardai Sándor - tanársegéd Kardiológia

Dr. Nardai Sándor

tanársegéd

Telefon: 06-20-663-2722 06-20-663-2722 Email: nardai.sandor@kardio.sote.hu Rövid önéletrajz
1983-ban születtem Mosonmagyaróváron. Középiskolai tanulmányaimat Pápán a Türr István Gimnáziumban, és cserediákként az Egyesült Államokban végeztem. 2008 júliusában szereztem orvosi diplomát a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Egyetemi éveim alatt ösztöndíjasként egy évet a Szabad Brüsszeli Egyetem, egy szemesztert pedig a Kaliforniai Egyetem sacramento-i orvostudományi karán töltöttem. 2006 nyarán a Saitama Medical School ösztöndíjával Japánban végeztem négyhetes sebészet gyakorlatot. Folyékonyan beszélek angol és francia nyelven. Egyetemistaként hat éven keresztül voltam tagja a Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégiumának, 2007-ben részt vettem az orvostudományi kar új curriculumának kidolgozásában. 2007 októberében végzős hallgatóként kapcsolódtam be a Kardiológia Központ munkájába, ahol jelenleg mint klinikai orvos dolgozom. Elsősorban az invazív haemodinamika, az intenzív terápia és az ultrahang diagnosztika iránt érdeklődöm. A gyógyító munka mellett lehetőséget kaptam arra, hogy részt vegyek az intézményben folyó gyakorlati oktatásban és a tudományos vizsgálatokban egyaránt. A Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport PhD hallgatójaként az agyi infarktust követő plaszticitási folyamatok experimentális vizsgálatával foglalkozom.