Dr. Nagy Zoltán - professor emeritus

Dr. Nagy Zoltán

professor emeritus

Email: nagy.zoltan.vascneu@kardio.sote.hu

Szakmai életút

1966-ban végzett summa cum laude minősítéssel a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Az egyetem II. Pathológiai Intézetében 1969-ben patológus szakképesítést szerzett. 1971-ben az akkori II. sz. Neurológiai és Pszichiátriai Klinikára került. Itt 1974-ben neurológiából, 1977-ben pszichiátriából szakvizsgát tett, 1980-ban neuro-pathológiai képesítést szerzett. 1981-ben lett a klinika Cerebrovascularis osztályának vezetője és az Ér és Szívsebészeti Klinika konzíliáriusa. A klinikán a betegellátó oktató és kutató tevékenység mellett a Neuropathológiai Laboratórium munkatársaként a kliniko-patológiai, illetve a kísérletes neuropathológiai munkában is részt vállalt.

Időközben adjunktus, docens, majd 1991-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1980-tól kezdődően egyre nagyobb szakmai önállóságot élvezve kutatócsoportot hozott létre. A Klinika átszervezését követően,  már a Pszichiátriai Klinika Cerebrovascularis osztályán folyt az organikus, döntően vascularis betegek ellátása. 1987-től Magyar professzor mellett klinikai igazgatóhelyettes. 

1994-ben kinevezést nyer az Agyérbetegségek Országos Központjának igazgatására., majd a Központ Országos Pszichiátriai és Neurológiai Klinikai elhelyezését követően átkerült ebbe az intézetbe, mint osztályvezető és stroke igazgató.

2000-ben a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Neurológiai Tanszékének vezetését nyeri el és a Tanszéket később, mint Vascularis Neurológiai Tanszék vezette az Egyetem megszüntetéséig. 

2002-ben az OPNI főigazgatására kapott kinevezést. Az országos intézetben a teljes körű ideg-elmegyógyászati betegellátást, kutatást és oktatást igyekezett erősíteni. Neurológiai rehabilitációs osztályt nyitott, a Semmelweis Egyetem Geriátriai Tanszékének adott működési lehetőséget. Új egységeket alakított ki, mint sejtbiológiai, véralvadási kutató laboratóriumok. Kisállat műtőt indított. Az Intézet megszüntetéséig főigazgató főorvos, majd 2007-ben, mint főigazgató nyugdíjazták. 

2007-től a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának Kardiológiai Tanszékén a Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoportban dolgozik rész-állású egyetemi tanárként, jelenleg a Kardiológiai Tanszéken tanácsadó,  kutató csoport vezető. 

2007-től ugyancsak professzori kinevezést nyert a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karára, mint kutató professzor, ahol létrehozta a Bioelektromos Agyi Képalkotó Laboratóriumot. 2010-2012 decemberéig a Pető András Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke.

2012 februárjától megbízást kap az Országos Idegtudományi Intézet vezetésére, ahonnan 2018-ban ment nyugdíjba.

Jelenleg a Semmelweis Egyetem és a Pannon Egyetem emeritus professzora, az OKITI neuro-epidemiológiai munkacsoport vezetője, az ETT-TUKEB tagja (2010-től), a Semmelweis Egyetem Konzisztóriumának elnöke,  a MAB Felülvizsgálati Bizottságának tagja.


Tudományos pálya, szakmai megbízatások

1981-ben az Orvostudományok Kandidátusa, 

1992-ben az Orvostudományok Doktora (MTA doktora) címet nyerte el. Három alkalommal javasolják az MTA levelező tagságára. Mint köztestületi tag 2 alkalommal választott képviselő az Akadémia Orvosi Osztályán 

1990-1994 között az OTKA Élettudományi Szakbizottság tagja, illetve ugyanebben az időben a Magyar Akkreditációs Bizottság Orvosi Szakbizottság tagja, 

2002-2006 között az MTA Orvosi Osztályának Konzervatív Orvostudományi Doktori Bizottságának tagja. 

1988-tól 2008-ig a Neurológiai Szakmai Kollégium tagja, 1990-1995 között elnöke. Ugyancsak ebben az időben tagja volt az Angiológiai, valamint a Geriátriai Szakmai Kollégiumoknak. 2010-től 2016-ig a Szakmai Kollégium Neurológiai Tagozatának elnöke 


Oktató tevékenység:

Irányítása alatt 24 hallgató védte meg PhD téziseit. Jelenleg 4 PhD hallgatóval dolgozik.

Rendszeresen tart tantermi és továbbképző előadásokat magyar és angol nyelven.

1988-ban kezdeményezte a hazai stroke beteg ellátás megszervezését. Munkatársaival megfogalmazta a Nemzeti Stroke Program célkitűzéseit és a megvalósítást irányította. A Magyar Stroke Társaság alapító elnöke volt, ugyancsak alapító elnöke a Közép-európai Stroke Társaságnak. A stroke ellátás fejlesztésén az Agyérbetegségek Központjának igazgatójaként  tevékenykedett. Az új diagnosztikai és kezelési módszerek bevezetésében tevékenyen részt vállalt. Így a thrombolysis, a decompressios sebészet, illetve a thrombectomiás beavatkozások országos szervezésében.

Munkássága megoszlott a stroke alapkutatás és a betegellátás között. Igazi sikerének azt tartja, hogy tanítványai ma már vezető szakemberek a haza betegellátásban, a stroke ellátásban.