Dr. Nagy Zoltán - tudományos igazgatóhelyettes, egyetemi tanár

Dr. Nagy Zoltán

tudományos igazgatóhelyettes, egyetemi tanár

Email: nagy.zoltan.vascneu@kardio.sote.hu

Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte summa cum laude eredménnyel. Pathológia, neurológia, pszichiátria, és neuropathológia szakorvosa. Az orvostudományok kandidátusa tudományos minősítést 1982-ben, majd 10 évvel később tudományok doktora (MTA doktora) minősítést szerzett. Első munkahelye az Egyetem II. sz. Pathológiai Intézete volt, innen került a II. sz. Neurológiai és Pszichiátriai Klinikára. 1991-ben nevezték ki egyetemi tanárrá. Igazgatója lett az Agyérbetegségek Országos Központjának, amelyet kormányzati döntés alapján az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetbe telepítettek. Ennek az intézménynek 2002-től 2007-ig, az intézmény megszűnéséig főigazgatója volt. A Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Neurológiai Tanszékének vezetője az egyetem megszüntetéséig. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának Informatikai Rendszerek Tanszékén kutató professzor. 1981-től kezdődően megszakításokkal az Ér- és Szívsebészeti Klinika, jelenleg a Kardiológiai Központ neurológus konzultánsa.

A hazai stroke ellátás egyik megszervezője, a Magyar Stroke társaság alapító elnöke volt, ugyancsak megalapította a Közép- és Kelet-európai Stroke Társaságot, annak első elnöke. Számos hazai és nemzetközi társaság tagja, illetve tisztségviselője.

Közel 5 évet töltött Észak-Amerikában, Monterálban, majd később az NIH (USA) Neurológiai és Stroke Intézetében Bethesdában. Rövidebb tanulmányutakat tett Berlinben, Prágában, Moszkvában.

Európa számos neurológiai és stroke intézményével ápol szoros szakmai kapcsolatokat. Közel 20 hazai és EU grant támogatásból folytatta kutatásait. A Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola egyik alapítója, programvezetője. Irányítása alatt 18 hallgató védte meg PhD-téziseit. Tudományos és oktató munkájáért több alkalommal részesült kitüntetésben.

Tudományos tevékenysége a stroke betegellátáson kívül az agyi endothel sejtek működésére, az ischaemiás neuron-károsodás mechanizmusára, újabban a bioleketromos képalkotás lehetőségeinek kutatására irányul. Közel 270 dolgozata jelent meg, Impakt faktora meghaladja a 200-at, idézettsége az 1800-at. Három, a stroke támával foglalkozó szakkönyvet szerkesztett, könyvfejezeteinek száma meghaladja a 30-at. Az OTKA, a Bólyai Kuratórium, valamint az Akadémia különböző bizottságaiban tevékenykedett. A Neurológiai és a Geriátriai Szakmai kollégiumok tagja.

A  Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoportjának vezetője.