Dr. Horváthné Dr. Nagy Andrea - tanársegéd Kardiológia

Dr. Horváthné Dr. Nagy Andrea

tanársegéd

Telefon: +36-20-663-2486 +36-20-663-2486 Email: nagy.andrea@kardio.sote.hu Rövid önéletrajz
Középiskolai tanulmányaimat a Jedlik Ányos Gimnáziumban végeztem, majd a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán diplomáztam 2002-ben. Egyetemi éveim alatt két alkalommal töltöttem szakmai gyakorlatot Angliában és Walesben, valamint végzős orvostanhallgatóként egy évet dolgoztam az Országos Mentőszolgálatnál mentőtisztként.
Harmadévesen tudományos diákkörös hallgatóként kapcsolódtam be az akkor még Ér- és Szívsebészeti Klinika Kutatólaborjának munkájába és kezdtem keringés-élettannal foglalkozni. 2002-ben felvételt nyertem a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Szív- és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma című programjába és ösztöndíjas PhD hallgatóként 2002-től 2005-ig kutatómunkát végeztem. Kutatási területem a koszorúér-keringés metabolikus autoregulációs mechanizmusainak, az adenozin és endotelin-1 kölcsönhatásainak és a perikardiális folyadék szerepének vizsgálata volt. Kutatási eredményeimből eddig 7 angol, 2 magyar nyelvű közlemény, valamint 27 kongresszusi absztrakt született (IF:14,37).
2005-től rezidens orvosként, majd 2007. decembertől kardiológus szakorvosjelöltként dolgozom jelenlegi munkahelyemen, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjában.