Dr. Kiss Orsolya - adjunktus Kardiológia

Dr. Kiss Orsolya

adjunktus

Telefon: +36-20-8258029 +36-20-8258029 Email: kiss.orsolya@kardio.sote.hu Rövid önéletrajz
1973-ban születtem Budapesten, orvos szülők gyermekeként. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán folytatott tanulmányaimat 1997-ben fejeztem be summa cum laude minősítéssel. Munkámat Haynal Imre-díjjal jutalmazták, 3 évig Köztársasági Ösztöndíjban részesültem. 2005-ben szereztem Ph.D. fokozatot a Szív- és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma c. Doktori programban. Értekezésemet a „Repolarizációt nyújtó ágensek arrhythmogén és antiarrhythmiás hatásainak experimentális és klinikai vizsgálata” témakörben írtam, kutatásaim elismeréseként 2003-ban Kúnos István-díjat nyertem. 1999 óta kuratóriumi tagként, 2010 óta a kuratórium elnökeként veszek részt az Aritmia Kutatás-Gyógyítás Alapítvány munkájában. 2011-ben kardiológus szakorvosi minősítést és egyetemi tanársegédi kinevezést, 2015-ben egyetemi adjunktusi kinevezést szereztem. 2013-tól részt veszek a Semmelweis Egyetem Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságának munkájában. Érdeklődésem elsősorban az elektrokardiográfia, a ritmuszavarok, valamint a szív sportadaptációjának tanulmányozására, a sportolók kardiológiai szűrésére és terhelésélettani követésére irányul. Jelenleg a SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán dolgozom Sportkardiológiai Profilvezetőként és magyar tanulmányi felelősként. Férjem Dr. Demeter Ádám, két gyermekünk van, Flóra (1998) és Zalán (2000).