Dr. Hüttl Kálmán - egyetemi tanár Kardiológia

Dr. Hüttl Kálmán

egyetemi tanár

Telefon: +36-20-8258080 +36-20-8258080 Email: khuttl@kardio.sote.hu Rövid önéletrajz
1979 - „Cum laude” minősítéssel szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvos Karán. Tanulmányai mellett II. sz. Kórbonctani Intézet tudományos diákköröse és demonstrátora volt.
1979-1981 - A Semmelweis SOTE Radiológiai Klinikáján klinikai orvos volt.
1982-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ér-és Szívsebészeti Klinikáján dolgozott.
1983 - Jeles eredménnyel radiológiából szakvizsgázott.
1983-tól az Ér-és Szívsebészeti klinika ultrahang laboratóriumának munkáját vezette. Vasculáris UH vizsgálatok - első sorban nyaki erek duplex scan vizsgálata - kerültek hazai bevezetésre.
1985-1986 - Harvard Egyetemen (Boston MA. USA) volt ösztöndíjas. A cardiovasculáris betegségek diagnosztikájának és kezelésének eredményeit tanulmányozta kísérleti körülmények között.
1987-től a Központi Radiológiai Diagnosztikai Intézetben is dolgozott. Így szerepet vállalt a CT és MR diagnosztika hazai elterjedésében.
1988 - WHO ösztöndíjasaként a grazi orvostudományi egyetemen két hetet töltött. A lézer angioplasztika végzését sajátította el, ami az intézetben is bevezetésre került.
1989-től az Ér és Szívsebészeti Klinika Radiológiai részlegének vezetője volt.
1992 - Egyetemi adjunktusi kinevezést kapott.
1996 - Kandidátusi értekezésének megvédése. Az értekezés címe “Percutan transluminalis angioplastica alkalmazása az aortaív ágain”.
1999 - A Központi Radiológiai Intézet vezetésével bízták meg, amit későbbiekben az Ér- és Szívsebészeti Klinika Radiológiai részlegével egyesítettek továbbiakban is a vezetése alatt.
1999 - Egyetemi docensi kinevezést kapott.
2002-től a Semmelweis Egyetem „Klinikai és kísérletes angiológiai kutatások” című doktori iskolájában „Endovascularis graftimplantáció helye és problematikája az aneurismák kezelésében” című alprogram vezetője.
2003 - Habilitált a Semmelweis Egyetemen.
2006 - A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Radiológiai és Onkoterápiás Klinikájának vezetésével bízták meg, mint megbízott igazgatót.
2006 - Egyetemi tanári kinevezést kapott.
2008 - A Kardiológiai Központ megalakulásával a Képalkotó Diagnosztikai Részleg vezetője és a Kardiológiai Központ igazgatóhelyettese.