Kardiológia

Dr. Herczeg Szilvia

PhD-hallgató

Telefon: +36 20 666 3198 +36 20 666 3198 Email: herczeg.szilvia@med.semmelweis-univ.hu Rövid önéletrajz
2016-ban szereztem orvosi diplomát a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.
2014-től a diploma megszerzéséig tudományos diákköri kutatói munkát folytattam a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Elektrofiziológia Munkacsoportjának tagjaként dr. Széplaki Gábor vezetésével. Témám a pitvarfibrilláció abláció hosszú távú sikeressége és azt befolyásoló tényezők. Több hazai és nemzetközi konferencián részt vettem, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián II. helyezést értem el.
Tudományos munkámat 2016 szeptemberétől ösztöndíjas PhD-hallgatóként folytatom ugyanazon munkacsoportban Dr. Gellér László témavezetésével.