Dr. Entz László - egyetemi tanár Érsebészet

Dr. Entz László

egyetemi tanár

Telefon: +36-1-4586734 +36-1-4586734 Email: entz.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

1951. november 16-án születtem Budapesten, középiskolai tanulmányaimat a József Attila Gimnáziumban végeztem, majd 1976-ban szereztem diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán cum laude minősítéssel.

Az egyetem elvégzése óta munkahelyem a Semmelweis Egyetem ÁOK Érsebészeti Tanszék, jelenleg egyetemi tanári beosztásban.

1981-ben radiológiából, 1985-ben általános sebészetből, 1987-ben érsebészetből szereztem szakképesítést.

Angolból és németből középfokú nyelvvizsgám van, franciául írok, olvasok, társalgok.

1990-ben egy éves munkavállalással Nürnbergben elsajátítottam az eversiós carotis technikát. A carotis sebészete azóta is kutatási területem.
1985. óta rész veszek a medikusoktatásban magyar, ill. német és angol nyelven érsebészetből az V. és VI. évfolyamos hallgatók számára mind előadás, mind gyakorlat keretében.
1991. óta foglalkozom az érsebész szakorvosképzéssel.
2000. óta Ph.D. témavezető vagyok „Érsebészeti kutatások. Műtéti eredményesség és műtéti módszerek a cerebrovascularis invazív terápiában.” címmel.
2009-től a VI. évfolyamos hallgatók záróvizsgáztatása is feladatom.
2012-től a BMGE Villamosmérnöki és Informatikai Karával közösen Egészségügyi Mérnök MSc képzés keretében a minden év I. szemeszterében induló „Klinikai műszeres diagnosztika és terápia” című tantárgy felelőse vagyok. Ezen tantárgyból előadok, kollokviumi vizsgáztatást végzek, valamint a képzésben államvizsgáztatok.
2012. júl. 1. - 2016. jún. 30. között az Érsebészeti Tanszék vezetője és a klinika érsebészeti profiljának a vezetője volt.

1995-ben az orvostudományok kandidátusa címet szereztem meg, majd 2006-ban habilitáltam. 8 könyvfejezet ill., 87 jelentősebb közlemény, 42 magyar nyelvű, 47 idegen nyelvű (német és angol), 100 jelentősebb kongresszusi előadás, nemzetközi 62, hazai 38 fűződik nevemhez. Kumulatív impakt faktorom 89.750, független idézettségem:185.

Tudományos társasági tagságok:
Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság 1997-től vezetőség tag, 2005-2011. között főtitkár,
Magyar Sebész Társaság vezetőségi tag 2011-től,
Magyar Stroke Társaság, Román Angiológiai Társaság tiszteletbeli tag 2010-től,
Osztrák Érsebészeti Társaság levelező tag 2011-től,
Society for Vascular Surgery, European Society for Vascular Surgery.
Az „Érbetegségek”, a Háziorvos Továbbképző Szemle és az Interventional Medicine & Applied Science folyóiratoknak vagyok szerkesztő bizottsági tagja, 2010. óta az OTKA által felkért bíráló.

2005-től érsebészeti regionális szakfelügyelő főorvosnak neveztek ki az észak-alföldi régióba. Ezen tisztségemről 2012. január 31-vel lemondtam megnövekedett feladataim miatt.
2001-től az Érsebészeti Szakmai Grémium.
2011-től a Sebészet Szakmai Grémium tagja vagyok.
Az újonnan alakult Szakmai Kollégium Érsebészeti és Angiológiai Tagozatának elnöke vagyok 2011-től.
2013. március 1-től az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselőjévé választottak.
2013. március 3-10. között az Ausztriában megrendezett International Vascular Workshop elnöke voltam.