Dr. Bagyura Zsolt - tudományos segédmunkatárs Kardiológia

Dr. Bagyura Zsolt

tudományos segédmunkatárs

Telefon: +36-20-8250106 +36-20-8250106 Email: bagyura.zsolt@kardio.sote.hu Rövid önéletrajz
1984-ben születtem Budapesten, középiskolai tanulmányaimat a Szent Margit Gimnáziumban végeztem. 2009-ben általános orvosi diplomát szereztem a Semmelweis Egyetemen. Egyetemi tanulmányaim folyamán 4 éven át az Anatómiai, Szövet-, és Fejlődéstani Intézetben TDK-ztam Kálmán Mihály professzor laboratóriumában. Fő kutatási területem a sejt - bazális lamina viszonyának immunhisztokémiai vizsgálata volt. 2009-től 2012-ig nappali tagozatos phd hallgató voltam, témavezetőm Merkely Béla professzor. 2012 óta tudományos segédmunkatársként dolgozom az Intézetben. Fő kutatási területeim: a kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája, a Budakalász Epidemiológiai Vizsgálat keretében, illetve az in-stent restenosis genetikai hátterének vizsgálata.