Dr. Acsády György - egyetemi tanár Érsebészet

Dr. Acsády György

egyetemi tanár1947. március 24-én születtem Szentesen.

1971-ben kaptam általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
Első munkahelyem a Balassa János Kórház  I. Sebészeti Osztálya volt, ahol 1971-1977. között dolgoztam.
1975-ben általános sebészeti szakvizsgát tettem.

1977. november 1-én, pályázati hirdetés elnyerése útján kerültem a SOTE Ér- és Szívsebészeti Klinikájára, ahol tanársegédi minőségben az érsebészeti munkacsoport tagja lettem. Itt kapcsolódtam be a tudományos kutatómunkába, mind kísérleti, mind klinikai téren.

1980-ban érsebész szakvizsgát tettem. Kísérleti munkáimban a vena cava inferior pótlási lehetőségeit és az arterio-venosus fistulák keringési következményeit vizsgáltam. 1985-ben a Magyar Angiológiai Társaság vezetőségi tagjává és egyben a Phlebológiai Szekció elnökévé választottak. Ezt a tisztséget 10 évig töltöttem be. 1985-ben védtem meg "A traumás arteriovenosus fistulákról kísérleti és klinikai megfigyelések alapján" című kandidátusi disszertációmat. Angolból középfokú nyelvvizsgám van.

1991-ben egyetemi docenssé neveztek ki.

1988 óta az Angiológiai Szakmai Kollégium tagja voltam annak megszűnéséig.
1992-től 2005. január 31-ig az Országos Érsebészeti Intézet metodikai osztályvezetőjeként dolgoztam.
1994-ben Pest megye, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye ér- és szívsebész szakfelügyelő főorvosává neveztek ki.
1992-ben védtem meg az "Új kutatási területek a phlebológiában" című doktori disszertációmat.
1994-ben sebészetből habilitáltam.
1996-ban egyetemi tanárrá neveztek ki. 1996-1999. között a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság főtitkára voltam.

Ez idáig 9 könyvet, 1 egyetemi jegyzetet, 34 könyvrészletet írtam. Publikációim száma 276. Tudományos előadásaim száma 231, amelyek magyar, angol és német nyelven hangzottak el, vagy jelentek meg.

1995-2006. között a SOTE Általános Orvostudományi Kar dékánhelyetteseként dolgoztam.
1997-ben a SOTE Kútvölgyi úti Oktatókórházának főigazgatói teendőit láttam el.
2001. január 1-től július 1-ig a Kardiológiai Tanszék megbízott vezetője, 2001. július 1-től 2004. június 30-ig a Családorvosi Tanszék megbízott vezetője voltam.
2001-2005. között a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke voltam, jelenleg a társaság vezetőségi tagja vagyok.
2003. július 1-től 2013. június 30-ig a Semmelweis Egyetem ÁOK Ér- és Szívsebészeti Klinikájának igazgatója voltam.
2004-2006. között a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja voltam.
2004. májusában a Magyar Tudományos Akadémia doktor képviselőjévé választottak 3 évre, majd 2007. májusában újabb 3 évre.
2004. július 1-től 2005. április 15-ig az összevont Szemészeti Klinikák megbízott vezetője voltam.
2005. július 1-én az egészségügyi miniszter Batthyányi-Strattmann László Díjban részesített.
2005-ben Soltész Lajos Emlékérmet kaptam.
2005. szeptember 15. – 2009. március 31. között országos érsebészeti szakfelügyelő főorvos voltam.
2008. június 1-től az Érsebészeti Szakmai Grémium elnökévé neveztek ki.
2009. március 15-én az egészségügyi miniszter a Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével jutalmazta munkásságomat.
2009. április 1-től 2011. márciusáig az Érsebészeti Szakmai Kollégium elnöke voltam.
2009. októberében egészségbiztosítás szakképesítést szereztem.
2009. decemberében Sanofi-Aventis/Chinoin Életműdíjat kaptam.
2012-ben a magyar sebész társadalom legnagyobb díját, a Balassa János Emlékérmet kaptam meg.
2013. március 15-e alkalmából a Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntettek ki.