A formaldehid előfordulása és szerepe az élővilágban

Tyihák Ernő

Tyihák Ernő 1933-ban született Tiszaföldváron, s az itteni kitűnően felszerelt Evangélikus Elemi Iskolába járt: maradandó élményt jelentett számára a sok kiváló térkép, ami később a “térkép-kromatográfiához” jó előtanulmánynak bizonyult. Tiszaföldváron is maturált a Hajnóczy József Gimnáziumban. Kitűnő érettségivel került a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol 1958-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Álláslehetőségei közül a legkisebb fizetésű, akkor még budapesti Gyógynövény Kutató Intézetben helyezkedett el, mert a természetes gyógyhatású anyagok kutatása izgatta, s lényegében ez a tudományterület ível végig egész életén.

1971-ben ő is kiment Budakalászra az új intézetbe, ahol 1982 végéig dolgozott. 1978-ban megszerezte a kémiai tudomány kandidátusi címet, a szaprofita anyarozsból izolált tumorgátló klavicepaminok (L-lizin-izopeptidek) témában; a Műegyetem ugyanakkor műszaki doktori címet adományozott neki. Kiemelkedő invenciókészségét és jó kapcsolatteremtő képességét kihasználva szabadalmak egész sorát jelentette be. Egyik eljárása a túlnyomásos réteg-kromatográfia (angol mozaik-szóval OPLC), a jobban ismert HPLC rétegrendszerű megfelelője. A feltalálói munka örömet és bosszúságot egyaránt okozott Tyihák Ernőnek, de széleskörű hazai és nemzetközi elismertséget hozott neki. 1983-ban meghívták az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetébe, s máig ott dolgozik, 1997-től tudományos tanácsadóként. Feladatul kapta a Rezisztencia-biológiai és - biokémiai Osztály megszervezését. Az indukált rezisztenciát kutatva, 1978-ban, egy éven át a Hannoveri Egyetem F. Schönbeck vezette Növény-egészségügyi és Növényvédelmi Intézetében dolgozott vendégtanárként. Ott ismerte fel a növények időtől és dózistól függő kettős immunválaszát, amelynek létét idehaza több oldalról bizonyította. 1994-ben nyerte el a kémiai tudomány doktora címet, a túlnyomásos réteg-kromatográfia témakörében. Már 1978-ban leírta a formaldehid előfordulását a dohánylevelekben, majd felismerte az élővilágra jellemzõ formaldehid ciklust, amit később integrált az általa leírt formaldehidom rendszerbe. Kiemelt érdeklődéssel foglalkozik a normális és kóros sejtszaporodás és a formaldehid kapcsolatával. Legújabban a bioautográfia komplex formáját (BioArena) fejleszti munkatársaival, melyben a két részre osztódott tudományos énjét újra egyesülten éli meg, hiszen a rétegrendszerû folyadék-kromatográfia és a formaldehidom előnyeit és szépségeit integrált rendszerben használhatja-vizsgálhatja. Tyihák Ernő 6 évig a Magyar Biokémiai Egyesület főtitkára volt, és 6 alkalommal szervezett nemzetközi formaldehid konferenciát. Jelen munkája a kettős irányultságú tudományos teljesítményéből az egyiket, a formaldehid élővilágban való előfordulását és szerepét foglalja össze tömören: nagy ívben tárja elénk e bonyolult, de alapvető biokémiai rendszert.
Semmelweis kiadó